Sunday, July 08, 2007

രണ്ടാം വിമോചന സമരത്തിന്റെ സ്വപ്ന ചിറകിലേറി സിറോ മലബാര്‍ സഭ വരവായി.

എല്‍ ഡി എഫ്‌ സര്‍ക്കാറിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സീറോ മലബാ സഭ പള്ളികളില്‍ ഇടയലേഖനമിറക്കി. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം രാഷ്ട്രിയവല്‍ക്കരിക്കാനാണ്‌ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്‌ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത്‌ വിദ്യാഭാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്താനുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ കവര്‍ന്നെടുക്കാനാണെന്ന് ഇടയ ലേഖനത്തില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കുഞ്ഞാടുകളുടെ പേരില്‍ കോഴവാങ്ങാനും , തോന്നുന്നപോലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും, തോന്നുന്ന ഫിസ്‌ വാങ്ങിക്കനും, സാമൂഹ്യനീതി അട്ടിമറിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തിന്നുവേണ്ടിയാണ്‌ ഈ കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നത്‌. സാധാരക്കാരുടെ മക്കള്‍ക്ക്‌ ചുരുങ്ങിയ ചിലവില്‍ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കുന്നവര്‍ക്കതിരെ ശബ്ദിക്കാനുള്ള കരുത്ത്‌ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ നേടിയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യനീതി നിഷേധിക്കാനുള്ള അധികാരത്തിനുവേണ്ടി വിമോചന സമരഭീഷണി മുഴക്കുന്നവരെ ജനം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നുകൂടി ഇവരൊക്കെ ഓര്‍ക്കുന്നത്‌ നന്നായിരിക്കും.കേരളത്തിലെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും അംഗികരിച്ച ഫോര്‍മുല എന്തുകൊണ്ട്‌ ഇവര്‍ക്ക്‌ അംഗികരിച്ചുകൂടാ. ഇവര്‍ നാട്ടില്‍ മന:പൂര്‍വ്വം കുഴപ്പങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച്‌ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കാനുള്ള പുറപ്പാടില്‍നിന്ന് പിമാറുന്നതണ്‌ ബുദ്ധി.

11 comments:

ജനശക്തി ന്യൂസ്‌ said...

രണ്ടാം വിമോചന സമരത്തിന്റെ സ്വപ്ന ചിറകിലേറി സിറോ മലബാര്‍ സഭ വരവായി.


എല്‍ ഡി എഫ്‌ സര്‍ക്കാറിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സീറോ മലബാ സഭ പള്ളികളില്‍ ഇടയലേഖനമിറക്കി. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം രാഷ്ട്രിയവല്‍ക്കരിക്കാനാണ്‌ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്‌ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത്‌ വിദ്യാഭാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്താനുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ കവര്‍ന്നെടുക്കാനാണെന്ന് ഇടയ ലേഖനത്തില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.


യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കുഞ്ഞാടുകളുടെ പേരില്‍ കോഴവാങ്ങാനും , തോന്നുന്നപോലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും, തോന്നുന്ന ഫിസ്‌ വാങ്ങിക്കനും, സാമൂഹ്യനീതി അട്ടിമറിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തിന്നുവേണ്ടിയാണ്‌ ഈ കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നത്‌. സാധാരക്കാരുടെ മക്കള്‍ക്ക്‌ ചുരുങ്ങിയ ചിലവില്‍ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കുന്നവര്‍ക്കതിരെ ശബ്ദിക്കാനുള്ള കരുത്ത്‌ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ നേടിയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യനീതി നിഷേധിക്കാനുള്ള അധികാരത്തിനുവേണ്ടി വിമോചന സമരഭീഷണി മുഴക്കുന്നവരെ ജനം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നുകൂടി ഇവരൊക്കെ ഓര്‍ക്കുന്നത്‌ നന്നായിരിക്കും.കേരളത്തിലെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും അംഗികരിച്ച ഫോര്‍മുല എന്തുകൊണ്ട്‌ ഇവര്‍ക്ക്‌ അംഗികരിച്ചുകൂടാ. ഇവര്‍ നാട്ടില്‍ മന:പൂര്‍വ്വം കുഴപ്പങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച്‌ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കാനുള്ള പുറപ്പാടില്‍നിന്ന് പിമാറുന്നതണ്‌ ബുദ്ധി.

കിരണ്‍ തോമസ് said...

ഇതാണ്‌ യതാര്‍ഥ പ്രശ്നം. ഇത്‌ പുറത്തു പറായന്‍ പറ്റാത്തുകൊണ്ട്‌ മറ്റു പലതും പറയുന്നു

jacobmp said...

if you start a bussiness you expect returns from it. you are competing with others in the same market. privatised colleage in other states doesn't have any restriction. so if you make 50:50 and increase fees by three times for NRI, who the heck will come and join in kerala? they will go to Karnataka or Tamil nadu.

why can't the govt get some tax for every admission from the privatised colleage with that money start govt colleage(s) for poor kids? I do beleive currently there are many govt colleages for the merit list. no one telling to increase the fees for those colleages. more over some survey showed that 70% students for the Engineering/Medical students are from well settled family and enjoying the free education.

any western country you dont see this and poor kids are studing with loan and repaying it when they get their salary. this way kids will study the course because the money they took for the education has to be paid back by yourself.

if students pay money, you wont get SFI/KSU party members, because if you screw your course, you will be bankrupted. so students will pay attention to what they do!

I have seen many poor family kids study outside kerala with much more money paid in a non recognised colleges in karnataka/TamilNadu. why cant you tap that money spend in our state?

if we start colleges in kerala, many karnataka/Tamil colleges will be closed. those guys are paying hefty to SFI/LDF for stopping this private colleages. NOTHING MORE THAN THAT. I DONT KNOW WHEN KERALITES GET KNOWLEDGE!!!

dont think that 'am from a rich family. 'am a poor mukkuvan. yes really fisher man's son.

ജനശക്തി ന്യൂസ്‌ said...

കേരളത്തില്‍ 50:50 ശതമാനത്തില്‍ സ്വാശ്രയ കോളേജുകള്‍ തുടങ്ങാമെന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ പിന്നിട്‌ മേനേജുമെന്റുലളാണ്‌ ആ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചത്‌.പിന്നീട്‌ സര്‍ക്കാറുമായി നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ പല കോളേജുകളും 50:50 വ്യവസ്ഥ അംഗികരിച്ചു.50 ശതമാനത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫീസും അവര്‍ അംഗ്ഗികരിച്ചു.സര്‍ക്കാറിന്റെ മെറിറ്റ്‌ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് പ്രവേശനം നല്‍കാനും അവര്‍ തയ്യാറായി.

എന്നാല്‍ സിറോ മലബാര്‍ സഭ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു നീക്കുപോക്കിനും തയ്യാറില്ല അവര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടത്‌ വിമോചന സമരമാണ്‌. അതില്‍ കുറഞ്ഞ യാറ്റ്‌ഹൊന്നുകൊണ്ടും അവര്‍ തൃപ്തിപ്പെടില്ല. കഴിഞ്ഞദിവസം ചേര്‍ന്ന യോഗം സമരത്തിന്ന് അവര്‍ നമ്പറിടുകയും ചെയ്തു.രണ്ടാം വിമോചന സമരം.

കൈക്കൂലിവാങ്ങിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിനിന്ന് തോന്നയതുപോലെ ഫീസ്സുവാങ്ങിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്ന്, തോന്നിയതുപോലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന്നുള്ള അവകാശത്തിന്ന് നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്ന് കൂട്ടുചേരാന്‍ മനസ്സില്ലായെന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഉറച്ച നിലപ്പാട്‌ പുരോഹിതന്മാരെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമാണ്‌.

അനുരാജ്.കെ.ആര്‍ said...

good comment

jacobmp said...

if you start a bussiness, will you pay half of your profit to Govt for no reason? I doubt about that. I see only one point from your news, Catholic Mission should not consider this as purely a bussiness. they are getting this money from poor families around the world by saying many reasons. so why they cant give some part of it to poor students? its up to them. its none of govts business to ask them to give back money.

But Catholic mission is paying money to many poor families around the world. probably their point is they dont want to give to the people those are not eligible for this!!!

you haven;t commented anything about who is getting the 50% reservation. if it is from merit list, as I said earlier, from many survey showed that 70% students are from well financed background family. why do you want to give free education for them.. for getting more SFI members???

- Why Govt cant give affordable loan to students?


- in a democratic country, judiciary interpret the laws and they supported the private management for their stand. now you dont have any right to demolish their private property. if you do so you are saying that you are above the law! ie kaiyoookkullavan kaaryakkaaran! I read somewhere that if you a good lawyer you can win any case. that means judiciary is not working in kerala( india?). come on buddy, rules are written by legislators. if there is loop hole in rule you fix it. then you dont loose case next time!


I agree that if Catholic mission can give some concession according to their finacial background for the merit list poor students will be a great help. for achiving that I dont think you should demolish their property.

Its a fashion in kerala to demolish someone else property. in fact I was there in many of such activity. that time I was reading only deshabhimani. that was my fault. after travelling many countries and worked with many people may be I got a different view!

jacobmp said...

I forgot to mention one more point.

Who is NRI?

- good amount NRIs low educated unskilled workers in Gulf countries.

- another good percentage Nurses working all around the world. in this category most of them from very poor family, studied nursing in TamilNadu/Karnataka private colleages because there were not enough colleages in kerala at any time.

- Doctors and engineers. there is not much difference here too. in 1985 I remember only FIVE engineering colleges were in kerala. so percentage of these category NRI is very limited.

now you are asking this NRI people to pay THREE times for their kids study? it daylight robbery sir! these people came out of kerala not because they want it. its because we dont have enough oppertunity. LDF/UDF govt did nothing to improve job oppertunities in kerala. they only worried about about how to stay FIVE years in power!


in wester countries, you pay $100(4000 Rs) for a round trip travel for a THREE hour flight. but going to any gulf countries from kerala is about 13,000Rs. ie $300 for one way. nobody is questions it! why govt is least bothered about those hard working people.

before opening market, we had only bajaj scooter and we need to wait to get one tooo. we paid what ever they asked for it!( its about 20,000Rs in 1990 I beleive). its more than a lakh in current price. after the market opening the price went down to what? i guess the scooter price is now probably 50,000rs. ie half the price of 1990.

thats the case with many business. check with telephone.

so if you want to improve things around you, you need investement. for getting investors, we need to creat an environment with moderate return for their investment. if not, you will be living a century old!

thanks a lot.

jacobmp said...

I forgot to mention one more point.

Who is NRI?

- good amount NRIs low educated unskilled workers in Gulf countries.

- another good percentage Nurses working all around the world. in this category most of them from very poor family, studied nursing in TamilNadu/Karnataka private colleages because there were not enough colleages in kerala at any time.

- Doctors and engineers. there is not much difference here too. in 1985 I remember only FIVE engineering colleges were in kerala. so percentage of these category NRI is very limited.

now you are asking this NRI people to pay THREE times for their kids study? it daylight robbery sir! these people came out of kerala not because they want it. its because we dont have enough oppertunity. LDF/UDF govt did nothing to improve job oppertunities in kerala. they only worried about about how to stay FIVE years in power!


in wester countries, you pay $100(4000 Rs) for a round trip travel for a THREE hour flight. but going to any gulf countries from kerala is about 13,000Rs. ie $300 for one way. nobody is questions it! why govt is least bothered about those hard working people.

before opening market, we had only bajaj scooter and we need to wait to get one tooo. we paid what ever they asked for it!( its about 20,000Rs in 1990 I beleive). its more than a lakh in current price. after the market opening the price went down to what? i guess the scooter price is now probably 50,000rs. ie half the price of 1990.

thats the case with many business. check with telephone.

so if you want to improve things around you, you need investement. for getting investors, we need to creat an environment with moderate return for their investment. if not, you will be living a century old!

thanks a lot.

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

കേരളത്തില്‍ മട്ടണ്‍ ചാപ്സ് ഫേമസായ ഡിഷാണ് കുഞ്ഞാടുകളേ.

ജനശക്തി ന്യൂസ്‌ said...

ജേക്കബ്‌ പറഞ്ഞകാര്യങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കൊള്ളക്കച്ചവടത്തെ ന്യായികരിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമല്ല.50 ശതമാനം സര്‍ക്കാരിന്ന് അനുവദിച്ച സീറ്റുകളില്‍ ഉയര്‍ന്ന ഫീസ്‌ നിശ്ചയിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറയിട്ടും അതൊന്നും അംഗികരിക്കാന്‍ ചില സ്വാശ്രയ മേനേജ്‌മന്റ്‌ തയ്യാറായിട്ടില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ സാന്നിധ്യം പരമാവധി കുറക്കാനാണവര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്‌.മാത്രമല്ല വണ്‍ തുക കോഴ വാങ്ങിക്കാനുള്ള അടവും കൂടിയാണിത്‌. ഇതില്‍ മുന്‍ പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്‌ ഏതാനും കൃസ്ത്യന്‍ മേനേജ്‌മെന്റുകളാണ്‌.കേരള സര്‍ക്കാറിനെ വെല്ലുവിളിച്ച്‌ മുന്നോട്ട്‌ പോകാമെന്ന ധാരണ വെച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നതുതന്നെ മഹാ വിവരക്കേടാണ്‌.വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാകെ കലുഷിതമാക്കനുള്ള സീറോ മലബാര്‍ സഭാ അധ്യക്ഷന്മാരുടെ ശ്രമം
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല വിശ്വാസിയതക്കും ഇടിവ്‌ സംഭവിക്കും. വിദ്യഭ്യാസ രംഗത്ത്‌ സംഘര്‍ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ നിന്ന് സീറോ മലബാര്‍ സഭ പിന്മാറണം.അല്ലെങ്കില്‍ അത്‌ രാഷ്ട്രിയ സാമുദായിക സാമൂഹ്യരംഗത്ത്‌ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കും ബലപരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്നോ കൃസ്ത്യന്‍ മേനേജ്‌മെന്റുകള്‍ക്കോ ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യില്ല

jacobmp said...

Mr Editor,

Dont think the investors are fools. They need returns for their investment, period.

50:50 rule someone has to pay money for management. you havent answered any of my question. simply saying that to increase the koza!

instead of fighting with this sort cases,govt may do some good things:

- Atleast get a way to collect the taxes. ie gold/textile sales tax.

NO ONE DARE TO TOUCH GOLD BUSINEES!

- take firm actions on every bribary cases.

- add a moderate tax for paid seats.

- make a two line railway from kanyakumari to kasargod and have a train in every half an hour. replace all long range buses. this will saves CRORES of rupees( petrol,vehicle,jobs) and human lifes tooo.. reduce traffics.

GOVT WONT DO THIS BECAUSE THEN YOU CANT BUSES EVERY YEAR!

- make Toddy as softdrink. like vine in Italy, Beer in Germany etc.
allow farmers to tap and sell it in authorised stores. right now toddy belongs to only one cast? I just cant understand this logic!!!

LDF WONT SUPPORT THIS. THIS COMMUNITY BELONGS TO LDF!


may god bless your wishfull thinking. if I have money, I wont start colleages in kerala, instead I will start in mangalore.